Značení knih a jejich stavění (umístění) v knihovně

Knihy, které máme ve fondu knihovny jsou rozděleny na knihy pro dospělé a pro děti, dále pak se obě skupiny dělí na beletrii (krásnou literaturu) a naučnou literaturu

 Tudíž vzniknou 4 skupiny knih, které jsou v knihovně zvlášť a srovnány na regálech podle příslušných pravidel. 

Jak jsou knihy těchto skupin značené (Co a kde najdeme na hřbetu knihy) 

beletrie pro dospělé                        písmeno (dole)  + piktogram (dole)                              beletrie pro děti                               písmeno (dole) + barevný proužek (dole) + piktogram                                                                                       (červený, zelený, modrý) 

naučná pro dospělé                         číslo (napsané dole)                                                              naučná pro děti                                číslo (napsané dole) + žlutý proužek (dole) 

Jak řadíme knihy v knihovně.

Beletrii (pro dospělé a pro děti) řadíme abecedně podle příjmení autora. Písmeno na hřbetě knihy označuje začáteční písmeno příjmení autora. V rámci 1 písmene řadíme na regále knihy dále také abecedně (Baar, Bass, Bezděková, Bouček, Brdečka...). Takto seřazené knihy umožňují rychlou orientaci v knihovním fondu při vyhledávání.   

Barevné značení knih pro děti 

Červený proužek beletrie pro děti do 9 let                                                                                    Zelený proužek beletrie pro děti od 9 do 12 let                                                                        Modrý proužek beletrie pro děti od 12 do 15 let                                                                                Žlutý proužek naučná literatura pro děti 

Knihy jsou označeny také Piktogramy

Naučnou literaturu (pro dospělé i pro děti) řadíme podle čísel MDT od 0 do 9.                 Číslo MDT vyjadřuje téma, obsah knihy. MDT je Mezinárodní desetinné třídění, které se používá v mnoha knihovnách. Řazení podle čísel MDT umožňuje rychlou orientaci ve fondu naučné literatury knihovny. MDT se skládá z jedné až několika číslic řazených za sebou a po třech oddělených tečkou. Nejdůležitější je 1. číslice, která označuje hlavní skupinu, číslice umístěné za ní specifikují a dále charakterizují téma knihy

 Hlavní skupiny MDT a co do nich patří 

     Věda a vědění všeobecně (všeobecné encyklopedie, knihovnictví, internet ...)                    1     Filozofie. Psychologie                                                                                                                       Náboženství. Teologie                                                                                                                    3    Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa.                         vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělávání. Folkloristika                              5    Matematika a přírodní vědy (fyzika, astronomie, chemie, botanika, mineralogie, geologie,             zoologie...)                                                                                                                                    6    Aplikované vědy. Lékařství. Technika. Zemědělství. Chov zvířat                                              7    Umění. Užité umění. Architektura. Fotografie. Hudba. Film. Zábavy. Sport                               Jazyk. Lingvistika. Literatura                                                                                                          9    Geografie (zeměpis, cestopisy). Životopisy. Dějiny


0 - VŠEOBECNOSTI

00 Nejobecnější základy vědy a kultury

01 Bibliografie. Katalogy. Seznamy knih

02 Knihovnictví

03 Všeobecné encyklopedie. Naučné slovníky

05 Seriálové publikace

06 Organizace a jiné typy spolupráce

07 Noviny, tisk, žurnalistika

08 Souborná díla, sborníky, sebrané spisy

09 Rukopisy, vzácné knihy

1 - FILOZOFIE, PSYCHOLOGIE

1 Dějiny filozofie

11 Metafyzika

12 Speciální metafyzika, svoboda, teleologie, duše

13 Filozofie ducha

14 Filozofické systémy a směry

15 Psychologie

16 Logika

17 Etika

2 - NÁBOŽENSTVÍ

22 Písmo svaté. Svaté knihy. Bible

23 Křesťanství

26 Křesťanská církev

27 Církevní dějiny

28 Křesťanské církve a sekty

29 Jiná než křesťanská náboženství. Mytologie

3 - SPOLEČENSKÉ VĚDY

31 Statistika

316 Sociologie

32 Politika

33 Ekonomika. Ekonomické vědy

34 Právo, právní věda

35 Veřejná správa, státní správa, vojenství, vojenské vědy

36 Sociální péče, pojištění

37 Pedagogika, školství, výchova, vzdělávání

39 Národopis, zvyky, obyčeje, folklór, snáře, přísloví

5 - PŘÍRODNÍ VĚDY

502 Příroda. Ochrana přírody

504 Životní prostředí

51 Matematika

52 Astronomie, astrofyzika, geodézie

53 Fyzika

54 Chemie, mineralogie

55 Geologie, meteorologie, hydrologie

56 Paleontologie

57 Biologické vědy (obecně)

58 Botanika

59 Zoologie

6 - UŽITÉ VĚDY

61 Lékařství

62 Technika

63 Zemědělství, lesnictví, pěstování rostlin, chov zvířat, rybářství

64 Domácí hospodářství

65 Organizace a řízení podniků. Organizace průmyslu, dopravy a obchodu

66 Chemický průmysl. Chemické inženýrství

67 Různá odvětví průmyslu, řemesla

681 Přesná mechanika

687 Oděvní průmysl. Péče o vzhled

69 Stavebnictví

7 - UMĚNÍ

71 Prostorové uspořádání, plánování velkých územních celků, urbanismus, zahradní architektura, tvorba krajiny

72 Architektura

73 Sochařství, numizmatika, umělecké zpracování kovů

74 Kreslení, umělecká řemesla

75 Malířství

76 Grafické umění, grafika

77 Fotografie

78 Hudba

79 Veřejné zábavy, hry, sport

8 - JAZYKOVĚDA, FILOLOGIE, LITERATURA

800 Obecné otázky jazyka

801 Obecná jazykověda a filologie

802 Angličtina

803 Germánské jazyky

804/806 Románské jazyky

807 Klasické jazyky

808 Slovanské a baltské jazyky

809 Asijské, africké a ostatní jazyky

82 Literatura, literární věda

9 - GEOGRAFIE, DĚJINY

902 Archeologie

903 Prehistorie

904 Kulturní pozůstatky

908 Vlastivěda

908(437) Vlastivěda ČR

91 Geografie, cestování

93/99 Dějiny, dějepis (obecně)

Značení životopisů:

Kniha je zařazena podle oboru a znak MDT je dělen :929

např. 79:929 - životopis divadelního herce

94(100)"1939/1945":929 - životopis vojenského pilota

Tel.: 723 079 196
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!