Výměnné soubory

Výměnné soubory slouží na doplnění a rozšíření základního fondu menších obecních knihoven.

Knihy a periodika výměnného souboru vytváří a obhospodařuje útvar výkonu regionálních funkcí (ÚVRF) při Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích. Slouží k doplnění a aktualizování původních knižních fondů místních knihoven regionu Litoměřice.

Knihy a periodika z výměnného fondu se bezplatně půjčují místním knihovnám na základě Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb z roku 2002 uzavřené mezi Okresní knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích a příslušným zřizovatelem místní knihovny.

V současné době jsou výměnné soubory dodávány 4x ročně 

Půjčování výměnného souboru se řídí knihovním řádem.

Tel.: 723 079 196
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!